W okupowanym Lwowie

Lwia część książki Wiesława Budzyńskiego poświęcona jest lwowskim latom 1939–1945, dwóm okupacjom sowieckim rozdzielonym okupacją niemiecką i zbrodniom na Polakach i Żydach, zamordowaniu lwowskich profesorów.