Kontra komunizmowi

Józef Mackiewicz, kandydat do nobla, sam pozbawił się choćby iluzorycznych szans na otrzymanie nagrody