Kicz jako lewicowa pałka

Wprowadzanie estetycznych kategorii do polityki bywa niebezpieczne. Z natury rzeczy są one dość arbitralne. Narzuca je konwencja epoki.