Wielki powrót Cata!

Wydawnictwo Universitas przygotowuje edycję pism wybranych Stanisława Cata-Mackiewicza. Jednego z najwybitniejszych polskich publicystów politycznych. Redaktora naczelnego konserwatywnego, wileńskiego „Słowa”, premiera Rzeczypospolitej na uchodźstwie, jednej z najbarwniejszych postaci II RP oraz polskiego Londynu podczas i po II wojnie światowej.