Dziejowa zagadka Targowicy

Czy Targowiczanie byli patriotami i działali legalnie w obronie Rzeczypospolitej