Podziw Hitlera dla Stalina

Gilbert był amerykańskim psychologiem więziennym podczas procesu w Norymberdze.