Wielkość utracona

Rzeczpospolita obojga narodów dzięki swoim ziemiom wschodnim była europejskim mocarstwem. III RP jest tylko jej cieniem