Najwierniejszy pomocnik Stalina

Bezwzględny sowiecki Prokurator Andriej Wyszynski był człowiekiem dyktatora od brudnej roboty