Miłe złego początki

Z jakąż sympatią czytać możemy o dawnych sufrażystkach domagających się dla kobiet praw wyborczych, możliwości edukacji czy współudziału w rodzinnym majątku.