Korowód kreatur komuny

Relacje wysokiego funkcjonariusza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Józefa Światły (właśc. Lichtstein), nadawane przez Radio Wolna Europa, doprowadziły do kompletnej kompromitacji ekipy Bolesława Bieruta w oczach społeczeństwa oraz zasiały wątpliwości w umysłach tych członków partii, którzy dotąd bezkrytycznie wierzyli w każde słowo kierownictwa PZPR. Opresyjny system oparty na terrorze powoli zaczął zmieniać oblicze...