Wystarczyło powiedzieć „tak”

Do II wojny światowej weszliśmy, mając najgorszych możliwych sojuszników: Anglię i Francję. Te kraje zdradziły nas we wrześniu 1939 roku.