Bonapartyzm

Z Waldemarem Łysiakiem — ostatnim polskim bonapartystą — rozmawia Paweł Lisicki