Bunt janczarów socjalizmu

Czy pisarstwo historyczne oparte tylko na dokumentach wytworzonych przez parę instytucji oddaje istotę dziejowego zjawiska?