Odkryte ślady zbrodni

W momencie ukończenia książki znaliśmy 515 miejsc kaźni. W chwili wydania – już 550